Cum se scrie o scrisoare de intenție?

Scrisoarea de intenție sau de motivație precede CV-ul și are rolul de a evidenția punctele tari și motivația candidatului. Mai jos sunt ilustrate o serie de reguli de bună practică privind întocmirea scrisorii de intenție:

 • se folosește foaie A4, se tehnoredactează; se scrie text olograf (de mână) doar dacă se solicită prin anunț acest lucru;
 • în partea stângă sus se completează numele și prenumele candidatului, adresa, telefonul și adresa de e-mail;
 • este o scrisoare oficială care folosește un stil neutru de comunicare (fără cuvinte cu încărcătură emoțională);
 • are titlu „Scrisoare de intenție”, urmat de formulele standard de adresare: “Către: Denumirea firmei” și “În atenția Doamnei/Domnului Director Nume și Prenume (se utilizează de regulă numele și prenumele Directorului Departamentului de Resursă Umană);
 • dacă nu cunoașteți numele directorului departamentului de Resursă Umană (și nici nu reușiți să-l aflați folosind resursele rețelei personale), se poate utiliza adresarea generică “În atenția Departamentului de Resursă Umană”;
 • se specifică postul vacant pentru care se aplică, de regulă cu prescurtarea „ref.:” (referitor), urmată de denumirea postului vacant;
 • scrisoarea de intenție este cu atât mai valoroasă cu cât este mai creativă, altfel spus trebuie evitate formulările copiate din diverse surse sau exprimările tip „șablon” (acestea formează o proastă impresie angajatorului);
 • se structurează în trei părți principale: un paragraf pentru introducere, 2-3 paragrafe pentru cuprins și 1 paragraf pentru încheiere;
 • se evită în introducere formularea șablon „Ca urmare a anunțului publicat în...” se poate folosi “Numele meu este (...) și doresc să candidez pentru postul de...” sau orice formulare adecvată;
 • evidențiați motivele pentru care doriți să lucrați în organizația respectivă și elementele care vă recomandă pentru post, fără a relua punct cu punct informațiile incluse în CV;
 • încheiați folosind un ton neutru și o formulă standard de politețe („Cu respect”, „Cu stimă”) și menționați data;
 • printați scrisoarea, semnați olograf, apoi atașați CV-ul;
 • dacă transmiteți candidatura prin e-mail, specificați la rubrica subiect „CV Numele si Prenumele - post vacant Denumirea Postului”, atașați CV-ul și scrisoarea de intenție și adăugați un scurt mesaj în corpul e-mailului.