Pregătirea și desfășurarea interviului de selecție

Interviul de selecție este o convorbire prin care reprezentanții organizației angajatoare (de regulă specialistul din departamentul de resursă umană alături de șeful direct pentru poziția vacantă) doresc să afle:

 1. în ce măsură un candidat răspunde cerințelor postului;
 2. în ce măsură un candidat este motivat (dorește să muncească);
 3. în ce măsură un candidat se potrivește cu organizația (cu valorile și cultura organizațională).

Interviul nu este un interogatoriu, interesul unei interacțiuni oneste și autentice fiind a ambelor părți. Mai jos sunt prezentate câteva reguli de bună practică privind comportamentul înaintea și în timpul interviului:

 • anterior prezentării la interviu se culeg informații cât mai detaliate despre companie (domeniu de activitate, clienți, istoric, filiale, nivel de salarizare etc.);
 • prezentarea la interviu se face cu 5-10 minute anterior orei programate;
 • în cazul în care nu vă puteți prezenta, întotdeauna se anunță acest lucru și se solicită reprogramarea întâlnirii;
 • intervievatorul este cel care întinde mâna candidatului pentru salut; strângerea de mână este fermă, indiferent de genul interlocutorilor; se păstrează contactul vizual pe durata întâlnirii;
 • se utilizează pronumele de politețe, indiferent de vârsta intervievatorului;
 • vestimentația este decentă și adecvată postului (se recomandă ținută tip business);
 • interviul de selecție este o metodă cu o slabă capacitate predictivă privind performanța pe post a candidaților selectați, altfel spus se bazează pe o serie de factori legați de managementul impresiei; atitudinea pozitivă a candidaților, entuziasmul, aspirațiile înalte și dorința de muncă sunt trăsături dorite de angajatori;
 • se evită răspunsurile dezirabile (răspunsuri așa cum credem că și-ar dori angajatorul să audă, nu cum credem noi în realitate) și răspunsurile stereotipe ori șablon/neautentice;
 • se evită evaluările negative ale fostului șef direct sau foștilor angajatori;
 • se pregătește răspunsul cu privire la așteptările salariale (se comunică o sumă onestă, bazată pe evaluarea competențelor, a potențialului de dezvoltare și a nivelului de salarizare folosit pe piață pentru poziția vacantă);
 • abilitățile de comunicare (fluență, proprietatea termenilor, ascultare activă, capacitate de argumentare) sunt evaluate pe toată durata interviului;
 • la final se mulțumește și se adresează întrebări, dar preferabil nu în termeni legați de remunerație sau program (este de așteptat ca aceste aspecte să fie comunicate de intervievator).