Cum se scrie un curriculum vitae?

Curriculum Vitae este documentul pe baza căruia se realizează trierea candidaturilor. Mai jos sunt ilustrate o serie de reguli de bună practică pentru redactarea CV-ului:

 • se întocmește după citirea atentă a anunțului de recrutare, structura și informația fiind actualizată și configurată pentru fiecare post pentru care se aplică (pentru a răspunde cât mai bine și adecvat cerințelor angajatorului);
 • se tehnoredactează, folosind fonturi uzuale (TNR, Calibri), cu diacritice, pe foaie A4;
 • de regulă nu se utilizează titlul “curriculum vitae”, ci prenumele și numele candidatului în poziția titlului;
 • fotografia se atașează doar la cerere, în colțul din dreapta sus; fotografia este tip pașaport, recentă, de foarte bună calitate, cu vestimentație „business”;
 • pentru un absolvent, nu se recomandă includerea selectivă a locurilor de muncă sau a specializărilor, ci a întregii liste, deoarece oricare dintre acestea poate fi de interes pentru angajator;

Rubricile tipice ale un CV sunt:

 • Date personale (adresa, telefon, e-mail, vârsta/data nașterii - pentru ca angajatorul să fie sigur că respectivul candidat îndeplinește criteriile legale privind dreptul de muncă);
 • Studii: ultimele 3 cicluri de învățământ absolvite în ordine cronologică inversă (ex: masterat, licență, studii liceale), specificând: perioada, denumirea completă a instituției, denumirea programului de studii, diploma obținută; dacă studiile sunt în derulare se completează anul începerii - prezent;
 • dacă în timpul studiilor ați urmat un curs semestrial sau de an relevant pentru cunoștințe solicitate, aceasta poate fi evidențiat (ex.: Sociologia mass-media, curs semestrial, an. univ. 2013-2014, titular curs. conf. univ. dr. Prenume Nume);
 • Cursuri, training-uri, stagii de formare (rubrica poate fi denumită în funcție de conținutul acesteia); se specifică: perioada, denumirea cursului, denumirea furnizorului de formare, diploma obținută;
 • Experiența profesională, în ordine cronologică inversă, specificându-se: denumirea postului, denumirea angajatorului, principalele 4-5 responsabilități conform fișei postului; se recomandă includerea responsabilităților principale, dar și a celor care evidențiază expertiza în raport cu cerințele postului vacant;
 • Stagii de practică, internship, voluntariat, în ordine cronologică inversă, specificându-se: perioada, organizația, principalele 4-5 activități desfășurate; se recomandă includerea activităților principale, dar și a celor care evidențiază expertiza în raport cu cerințele postului vacant;
 • Limbi străine cunoscute, folosindu-se un sistem standardizat de evaluare (ex.: scris -citit - vorbit sau începător, mediu, avansat); la această rubrică se includ atestatele sau certificatele privind competențele lingvistice, specificându-se furnizorul, nivelul și anul certificării;
 • Cunoștințe utilizare PC, menționându-se pachetele de software cunoscute;
 • Aptitudini, abilități: includeți abilitățile, aptitudinile, interesele, valorile legate de muncă (folosind rezultatele exercițiilor din prima secțiune a caietului și în acord cu cerințele angajatorului);
 • Alte rubrici: cunoștințe tehnice, sesiuni științifice studențești, premii, concursuri, publicații, alte rezultate relevante în raport cu postul vacant; permis de conducere;
 • nu este recomandată comunicarea hobby-urilor în această etapă (ele făcând obiectul unei etape ulterioare de selecție).