Despre Proiect

Obiectivul general: consolidarea unui cadru performant de susținere a studenților în scopul îmbunătăţirii tranziției de la școală la viața activă, prin consiliere și organizarea de stagii de practică în companii, inclusiv prin cooperare trans-națională.

Obiective specifice:

OS1. Consilierea şi orientarea în carieră a unui număr de 5.300 de studenți. Creşterea capacităţii de ocupare a absolvenţilor pe baza valorificării, prin consiliere, a bunelor practici identificate în cadrul stagiilor de practică şi din alte proiecte similare. Consilierea în carieră este un suport binevenit pentru realizarea planurilor personale în privinţa profesiei, într-un mod realist şi adaptat pentru cerinţele pieţei muncii. În cadrul acestui proiect se propune asistarea studenţilor implicaţi prin oferirea unor activităţi specifice ce vizează ajustarea scopurilor de carieră la caracteristicile personale şi la oferta educaţională şi ocupaţională aflată în permanentă dezvoltare.

OS2. Organizarea de stagii de practică în companii din UE pentru 200 studenţi.

OS3. Organizarea de stagii de practică în companii din România pentru 160 studenţi. Valorificarea parteneriatelor încheiate cu firmele din ţară şi străinătate ca urmare a finalizării altor proiecte, în vederea organizării de stagii de practică, consolidând legătura pe termen lung între universităţi şi întreprinderi prin lansarea unui cadru profesional de organizare a practicii studenţilor, care să deschidă porţile întreprinderilor către participarea la organizarea practicii studenţilor. Se vor prelua şi aplica cele mai bune practici din UE identificate la organizaţii cu o vastă experiență şi cultura avansată în organizarea practicii studenţilor. Scopul este de a exploata experienţa anterioară a acestora în domeniu şi a rafina cadrul organizatoric, preluând experiența pozitivă din alte țări identificate.