Seminar interregional 28 mai 2015


Nr. crt. Numele și prenumele Facultatea Denumirea grupului Prezentare
1 Vaduva Diana Litere Limbă și literatură EN/RO, FR, GE Click for download
2 Jinga Bianca Georgiana Litere Limbi moderne aplicate Click for download
3 Torok Ramona Litere Studii Americane Click for download
4 Puriciuc Mitruţ – Vasilică Inginerie Tehnologică şi Management Industrial Ingineria si Managementul Afacerilor Click for download
5 Balca Daniel Inginerie Tehnologică şi Management Industrial Inginerie economincă în industrie Click for download
6 Boriga Anca Sociologie şi Comunicare Asistenţă Socială Click for download
7 Popa Mădălina Sociologie şi Comunicare Sociologie/ Resurse Umane Click for download
8 Marcu Bianca Alexandra Sociologie şi Comunicare Sociologie/ Asistență socială Click for download
9 Pânzariu Monica Elena Ştiinţe Economice şi Admin. Afacerilor Contabilitate și informatică de gestiune Click for download
10 Atanasoaie Andreea Ştiinţe Economice şi Admin. Afacerilor Economia Comertului, Turismului şi Serviciilor Click for download
11 Cojocaru Andreea-Gabriela Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Practică internațională Click for download
12 Șurariu Ștefania Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Practică internațională Click for download
13 Brat Vasile Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Practică internațională Click for download
14 Iacob Cristina Maria Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Practică internațională Click for download
15 Andrei Radu Constantin Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Practică internațională Click for download
16 Moldovean Stefania Sandra Ştiinţe Economice şi Admin. Afacerilor Marketing Click for download
17 Moraru Theodor Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Automatică şi Informatică Aplicată Click for download
18 Gires Dora Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Calculatoare/ Electronică Aplicată Click for download
19 Banica Denisa Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Electrotehnică Click for download
20 Arnăut Gheorghe Construcții Căi ferate, drumuri și poduri Click for download
21 Monica Costianu Medicină Laborator clinic/ Medicină Click for download
22 Bularca Denisa Medicină Asistență medicală generală Click for download
23 Rușanu Oana Andreea Design de produs si mediu Inginerie medicală Click for download
24 Crîșmari Denisa Design de produs si mediu Optometrie Click for download
25 Pal Andreea Alexandra Matematică și Informatică Matematică-informatică Click for download
26 Mîndreanu Dana Matematică și Informatică Informatică aplicată (GE), (RO) Click for download
27 Bucuri Dorina  Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Pedagogia învăţământului primar preşcolar Click for download
28 Dumitru Iulia Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Pedagogie/ PIPP Click for download
29 Pușcașu Alina Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Psihologie Click for download
30 Mocanu Loredana Alimentaţie şi Turism Inginerie şi management în industria turismului Click for download
31 Petrișor Rodica Educație Fizică și Sporturi Montane Educație fizică și sportivă Click for download
32 Cucu Loredana Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Tehnologii și sist. de telecom. / Electronică și telecom. Click for download
33 Alexandra Colovai
Roxana Alina Marin
Universitatea din Craiova
Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică
Practică internațională Click for download