Consiliere in cariera

REZULTATELE PROCESULUI DE EVALUARE A CAIETELOR DE CONSILIERE    
   
AGENTIA de DEZVOLTARE DURABILA a JUDETULUI BRASOV  
Anunt redistribuire premii P7 02.12.2015
   
UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI BACAU  
Anunt rezultatele procesului de redistribuire - Universitatea Vasile Alecsandri Craiova 24.11.2015
   
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA  
Anunt rezultatele procesului de redistribuire - Universitatea din Craiova 23.11.2015
   
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV  
Anunt rezultatele procesului de redistribuire - Universitatea Transilvania din Brasov 17.11.2015
   
Drept - Drept 10.11.2015
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calc. - Inginerie Electrică şi Calculatoare 10.11.2015
Silvicultură și Exploatări Forestiere - Cinegetică 10.11.2015
Alimentatie și Turism - Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism 13.10.2015
Design de Produs si Mediu - Ingineria Valorificarea Deseurilor 13.10.2015
Educație Fizică și Sporturi Montane - Educaţie Fizică şi Sportivă 13.10.2015
Inginerie Mecanică - Autovehicule Rutiere (EN) 13.10.2015
Inginerie Mecanica - Autovehicule Rutiere 13.10.2015
Inginerie mecanica - Ingineria Transporturilor și a Traficului 13.10.2015
Inginerie Tehnologica și Management Industrial - Tehnologia Constructilor de Masini 2 13.10.2015
Litere - Limbi moderne aplicate 29.09.2015
Litere - Limba romana 29.09.2015
Litere - Limbi străine 29.09.2015
Litere - Studii americane 29.09.2015
Matematica si informatica - Informatica aplicată 29.09.2015
Matematica si informatica - Matematica informatica 29.09.2015
Științe economice și administrarea afacerilor - Informatica economica
29.09.2015
Științe economice și administrarea afacerilor - Management 29.09.2015
Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor - Tehnologii și sisteme de telecomunicatii
01.09.2015
Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor - Electronica aplicata 01.09.2015
Inginerie Mecanică - Inginerie Mecanică
01.09.2015
Sociologie și Comunicare - Asistenţă Socială
01.09.2015
Sociologie și Comunicare - Resurse Umane 01.09.2015
Sociologie și Comunicare - Sociologie 01.09.2015
Silvicultură - Măsurători Terestreşi Cadastru
28.07.2015
Științe Economice și Administrarea Afacerilor - Administrarea afacerilor în limba engleză
28.07.2015
Sociologie si Comunicare - Comunicare si Relatii Publice
28.07.2015
Design de Produs si Mediu - Inginerie Medicala 28.07.2015
Drept 07.07.2015
Medicina - AMG 07.07.2015
Medicina - BFKT 07.07.2015
Psihologie și Științele Educației
07.07.2015
Psihologie și Științele Educației - Psihopedagogie Specială
07.07.2015
Psihologie și Științele Educației - Psihopedagogie Specială 07.07.2015
Științe economice și administrarea afacerilor - Afaceri internaționale
07.07.2015
Știința și ing. materialelor - Inginerie economică în domeniul mecanic
07.07.2015
Controlul și Expertiza Produselor Alimentare
28.05.2015
Ingineria Produselor Alimentare 28.05.2015
Mașini și instalatii pentru agricultură și industrie alimentară
28.05.2015
Căi Ferate, Drumuri şi Poduri
28.05.2015
Kinetoterapie și Motricitate Specială 28.05.2015
Electrotehnică ET 28.05.2015
Electrotehnică TL
28.05.2015
Inginerie economică industrială
28.05.2015
Ingineria și Managementul Afacerilor
28.05.2015
Inginerie tehnologică și management industrial
28.05.2015
Medicina - Laborator clinic 28.05.2015
Psihologie 28.05.2015
Industrial Design
27.05.2015
Ingineria si Protectia Mediului in Industrie
27.05.2015
Ingineria sistemelor de energii regenerabile
27.05.2015
Ingineria prelucrării lemnului
27.05.2015
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
27.05.2015
Finanțe și Bănci
27.05.2015
Marketing
27.05.2015
Silvicultura și Exploatari Forestiere - Exploatări Forestiere 27.05.2015
Silvicultura și Exploatari Forestiere - Silvicultura 27.05.2015
Contabilitate si informatica de gestiune 22.05.2015
Mecatronica 22.05.2015
Optometie 22.05.2015
Inginerie electrica si calculatoare 22.05.2015
Design industrial 22.05.2015
Automatica si informatica aplicata 22.05.2015
Ingineria si designul produselor finite din lemn 22.05.2015
Cinegetica 22.05.2015